Huisartsenpraktijk Wolters

Welkom op onze internetsite!
Onder Praktijkinformatie kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.
Onder Links in de regio kunt u de internetpagina's van diverse eerstelijns therapeuten en instellingen vinden waarnaar regelmatig verwezen wordt.

 

Vakantie
De praktijk is vanwege vakantie gesloten van 24 juli tot en met 11 augustus

 

Griepvaccinatie
De griepvacciniatie zal dit jaar worden aangeboden op:
- Dinsdag 24 oktober tussen 15.00-17.00 uur of
- Woensdag 1 november tussen 16.00-18.00 uur
De uitnodigingsbrief voor diegenen die in aanmerking komen voor de gripeprik ontvangen hiervoor een brief


Huisarts in opleiding
Vanaf 1 april 2017 zal er wederom een huisarts in opleiding van de universiteit van Leiden in de praktijk aanwezig zijn, mevrouw A. Vasylevska.
Zij zal gedurende 1 jaar in de praktijk aanwezig zijn en haar eigen spreekuur hebben.
Mocht u er bezwaar tegen hebben om door een huisarts in opleiding geholpen te worden, dan kunt u dat bij de assistente kenbaar maken.

Huisarts R. Alkemade
Sinds 5 maart 2015 werkt op donderdag de heer Alkemade als huisarts in de praktijk. De heer Wolters is die dag niet aanwezig in de praktijk.
De heer Alkemade heeft 2 jaar geleden in onze praktijk gewerkt als huisarts in opleiding en heeft zijn opleiding met succes afgerond.

 

Landelijk Schakelpunt
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.
Op dit netwerk wordt uitsluitend het BSN-nummer opgeslagen en geen persoonlijke of medische gegevens.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van uw gegevens wordt het mogelijk dat een andere arts of apotheker in een spoedgeval met uw toestemming inzage kan krijgen in uw dossier. Dit kan belangrijk kan zijn voor uw behandeling en veiligheid.

U kunt online toestemming geven voor deelname aan het LSP : www.ikgeeftoestemming.nl
Voor vragen over het LSP : https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home

 

NHG keurmerkMet trots kunnen wij u meedelen dat de praktijk sinds maart 2015 geaccrediteerd is. Dit houdt in dat de huisarts en medewerkers voldoen aan de vereiste kwaliteiten en veiligheidsnormen. Met het behalen van dit keurmerk is een gefundeerde basis gelegd voor een proces van continue verbetering en borging van de kwaliteit van zorg die wij willen aanbieden.

 

 

 ThuisartsMoet ik naar de dokter?