Welkom

Welkom op onze internetsite!
Onder Praktijkinformatie kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.
Onder Links in de regio kunt u de internetpagina's van diverse eerstelijns therapeuten en instellingen vinden waarnaar regelmatig verwezen wordt.

 

NHG-praktijkaccreditatie
Een van de onderdelen van deze certificiering is het houden van een enquete onder de patiënten om feedback te krijgen over uw ervaringen met betrekking tot onze zorg. Via onderstaande links kunt u een 2-tal vragenlijsten invullen. Veel dank!

Vragenlijst over uw huisarts

Vragenlijst over de praktijk

 

Griepvaccinatie
De griepvaccinaties worden gegeven op woensdag 31 Oktober 2018 tussen 15.30-18.00 uur. Indien U ervoor in aanmerking komt ontvangt U in Oktober de uitnodigingsbrief. 

AVG
Nieuwe privacy wet AVG gaat in op 25 mei 2018. Hoe we omgaan met uw gegevens, hebben we in een nieuw Privacy reglement vastgelegd. Klikt u op "Praktijkinformatie". Daar vindt u de aangepaste privacy verklaring. Heeft u vragen over de AVG? Neemt u dan contact op met uw huisarts. 

Nieuw!
24/7 afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en uitslagen raadplegen:
Meld u aan met behulp van onderstaande link!

Website banner MGn 728-90 (langwerpig groot)

 

Huisarts Vasylevska
Sinds 1 mei 2018 werkt op maandag en donderdag mevrouw A. Vasylevska als huisarts in de praktijk. De heer Wolters is op donderdag niet aanwezig in de praktijk.

Huisarts in opleiding dokter Niemeijer
Sinds 31 Mei 2018 werkt op vrijdag mevrouw R. Niemeijer als huisarts in opleiding in de praktijk van dokter Wolters.

Landelijk Schakelpunt
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.
Op dit netwerk wordt uitsluitend het BSN-nummer opgeslagen en geen persoonlijke of medische gegevens.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van uw gegevens wordt het mogelijk dat een andere arts of apotheker in een spoedgeval met uw toestemming inzage kan krijgen in uw dossier. Dit kan belangrijk kan zijn voor uw behandeling en veiligheid.

U kunt online toestemming geven voor deelname aan het LSP : www.volgjezorg.nl