Aanvraag zorg/huishoudelijke hulp/woonvoorziening

Via onderstaande link naar de gemeente Leidschendam-Voorburg kunt u informatie vinden over diverse procedures voor het verkrijgen van de gewenste zorg, bijvoorbeeld hulp in de huishouding, aangepast vervoer, een rolstoel of een woningaanpassing via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

www.lokaalloket.nl/leidschendam-voorburg/aanbieder.php?id=5276

 

Voor het aanvragen van verpleging of hulp bij ziekte, handicap of ouderdom en het aanvragen van een woorvoorziening in de vorm van een verzorgings- of verpleeghuis kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

www.ciz.nl