Praktijkaccreditatie

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. Dit betekent dat er systematisch gewerkt wordt aan het op peil houden en verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dat gebeurt door risico's in kaart te brengen, de uitkomsten van de zorg te toetsen en waar nodig eisen te stellen en te verbeteren.
De toetsing van het medisch handelen is gebaseerd op wetenschappelijke standaarden en de normen van de beroepsgroep. Door te voldoen aan de eisen voor NHG praktijkaccreditatie krijgt de praktijk de erkenning dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de praktijk verantwoorde zorg verleent.

Het keurmerk NHG praktijkaccreditering betekent dan ook: Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

 

Voor meer informatie: www.praktijkaccreditering.nl